Mandal filmklubb
Meny:
• Kontaktinformasjon
• Vedtekter

Logg inn:
E-post:
Passord:

Stor takk til:
Syvert rammeverksted støtter Mandal filmklubb
Glass service støtter Mandal filmklubb
Syvert rammeverksted støtter Mandal filmklubb
Glass service støtter Mandal filmklubb
Syvert rammeverksted støtter Mandal filmklubb

Om Mandal filmklubb.
Mandal filmklubb ble stiftet 24. april 2008 og har 26 registrerte medlemmer.

Klubbens formål er å fremme interessen for film lokalt og gi et bredere filmtilbud i Mandal.

Klubben har visning av film i salen til Mandal Kino, normalt første mandag i måneden. Visningene er kun for filmklubbens medlemmer, men medlemskap er åpent for alle.

Alle kan bli medlem i Mandal filmklubb. Medlemskap koster 150kr og gjelder i et år fra betaling. Medlemsskap gir tilgang til filmklubbens visninger til medlemspris, kr 50 pr forestilling.
Om man ikke ønsker å være medlem i et år, går det også å kjøpe et «prøve medlemskap» som kun gjelder for den forestillingen man ønsker se. Et «prøve medlemskap», som gjelder en forestilling, koster kr 50.

Billettprisen pr forestilling er kr 50.

For å bli medlem, kan du registrere deg på siden her og betale medlemskapet når du går på forestillingen i kinoen. Det er en stor fordel for oss om folk registrerer seg her på siden først under «Bli medlem», så slipper vi å gjøre dette ved betalingen i kinoen og unngår unødvendig kø.

 

Kontaktinformasjon

 • Mandal Filmklubb
  v/ Kjetil W. Johnsen
  Amaldus Nielsensgate 5a
  4514 Mandal

Styret

 • Kjetil W. Johnsen, formann.
  kjetil KRØLLALFA mandalfilmklubb.no

 • Tom Chr. Rosseland, sekretær.
  tom KRØLLALFA mandalfilmklubb.no

 • Jørn-Terje Nøding Gabrielsen, kasserer.
  jorn KRØLLALFA mandalfilmklubb.no

 • Stian Johnsen, styremedlem.
  stian KRØLLALFA mandalfilmklubb.no

 • Therese Klev, styremedlem.
  therese KRØLLALFA mandalfilmklubb.no

 • Maren Teresie Garmann Launes, styremedlem.
  maren KRØLLALFA mandalfilmklubb.no

Bankforbindelse

Mandal filmklubb har konto nr 2801.19.56035 i Mandal Sparebank, Sparebanken Sør.
 • Mandal filmklubb V/ Jørn-T. Nøding Gabrielsen
  Halshaug Terrasse 11A
  4514 Mandal
  Kto: 2801.19.56035
 

Mønstervedtekter for Mandal filmklubb

 1. Navnet er «Mandal filmklubb»
 2. Filmklubbens formål er å:
  • fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium
  • bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel
  • fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.
 3. Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig
 4. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet/styret. Medlemskortene er strengt personlige.
 5. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar og innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles melding fra styret, revidert regnskap valg av styre og revisor og eventuelle forslag.
 6. Styret har seks medlemmer.
 7. Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.
 8. Forslag til vedtektsendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet.
 9. Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.
Mandal filmklubb,
24. april 2008
 
Observer, viktig informasjon:

Det er dessverre oppstått problemer med høstens program slik at dette utgår.

Vi jobber med å sette opp et nytt program for høsten og regner med å ha dette klart om ikke lenge.

Frem til denne artiklen er fjærnet, er det programmet som ligger ute feil, både når det gjelder filmer og kanskje også dato/klokkeslett.

 
Filmene vises på: