Mandal filmklubb
Logg inn:
E-post:
Passord:

Stor takk til:
Glass service støtter Mandal filmklubb
Syvert rammeverksted støtter Mandal filmklubb
Glass service støtter Mandal filmklubb
Glass service støtter Mandal filmklubb
Mandal kommune støtter Mandal filmklubb

Bli medlem av Mandal filmklubb
Registrer deg og få tilgang til medlemssidene til filmklubben hvor du blandt annet kan være med å bestemme hvilke filmer som skal vises.

Å registrere seg her er ikke forpliktende i forhold til å betale medlemsavgift, men du må betale medlemskap for å kunne gå på våre filmforestillinger. Se forøvrig «Om filmklubben».

Navn, fødselsår og e-post må fylles ut.

Fornavn:
Etternavn:
E-postadr:
Mobil/tlf:
Adresse:
Post nr:
Sted:
Passord:
Repetér passord:
Fødseslsår:
Vi kommer ikke til å offentliggjøre eller videreformidle e-postadresser. De opplysninger som legges inn er kun til bruk for vårt medlemsregister.

Grunnen til at vi ber deg om å opplyse om ditt fødselsår, er delvis fordi det er aldersgrense på enkelte filmer og at vi da lettere kan avstemme filmer utifra medlemslista og delvis fordi at dette etterspørres innnen enkle typer økonomiske støtteordninger som kan være aktuelle for oss.

Observer, viktig informasjon:

Det er dessverre oppstått problemer med høstens program slik at dette utgår.

Vi jobber med å sette opp et nytt program for høsten og regner med å ha dette klart om ikke lenge.

Frem til denne artiklen er fjærnet, er det programmet som ligger ute feil, både når det gjelder filmer og kanskje også dato/klokkeslett.

 
Filmene vises på: